معنی و ترجمه کلمه sinter roasting به فارسی sinter roasting یعنی چه

sinter roasting


علوم مهندسى : تشويه زينتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها