معنی و ترجمه کلمه sistrum به فارسی sistrum یعنی چه

sistrum


عود مصرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها