معنی و ترجمه کلمه sit on the ball به فارسی sit on the ball یعنی چه

sit on the ball


بازى محافظه کارانه
ورزش : بازى تاخيرى براى حفظ مساوى يا برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها