معنی و ترجمه کلمه sitophobia به فارسی sitophobia یعنی چه

sitophobia


روانشناسى : خوراک هراسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها