معنی و ترجمه کلمه sizer به فارسی sizer یعنی چه

sizer


()sizar(در دانشگاه کمبريج ودوبلين انگلستان )دانشجويى که کمک هزينه تحصيلى دريافت ميدارد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها