معنی و ترجمه کلمه skeletal muscles به فارسی skeletal muscles یعنی چه

skeletal muscles


روانشناسى : عضلات مخطط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها