معنی و ترجمه کلمه skeleton key به فارسی skeleton key یعنی چه

skeleton key


کليدى که چندين قفل را باز کند،شاه کليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها