معنی و ترجمه کلمه skip به فارسی skip یعنی چه

skip


(از روى چيزى )پريدن ،ورجه ورجه کردن ،ازقلم اندازى ،سفيد گذاردن قسمتى از نقاشى ،جست زدن ،جست بزن ،جست وخيز کردن ،تپيدن ،پرش کردن ،رقص کنان حرکت کردن ،لى لى کردن ،بالا وپايين رفتن
کامپيوتر : جست زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها