معنی و ترجمه کلمه skyward به فارسی skyward یعنی چه

skyward


بسوى اسمان ،بطرف اسمان ،بطرف بالا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها