معنی و ترجمه کلمه slap bang به فارسی slap bang یعنی چه

slap bang


با صدا،بضرب ،سراسيمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها