معنی و ترجمه کلمه slater به فارسی slater یعنی چه

slater


ماشين يا تيغه تراش پوست خام ،کسى که پوست خام را مى تراشد،سرزنش کننده ،کارگرسنگ لوح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها