معنی و ترجمه کلمه slavist به فارسی slavist یعنی چه

slavist


)slavicist(محقق در فرهنگ وزبان اسلاوى ،اسلاوشناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها