معنی و ترجمه کلمه smacking به فارسی smacking یعنی چه

smacking


)smacker(سيلى زننده ،خوش طعم ،دوست داشتنى ،صداى ملچ ملوچ ،صداى ماچ ،مهم ،فعال ،کتک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها