معنی و ترجمه کلمه small letter به فارسی small letter یعنی چه

small letter


حرف ريز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها