معنی و ترجمه کلمه small piece of brick به فارسی small piece of brick یعنی چه

small piece of brick


معمارى : کلوک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها