معنی و ترجمه کلمه smoke به فارسی smoke یعنی چه

smoke


دودى رنگ ،دود کردن ،مه غليظ،استعمال دود،استعمال دخانيات ،دودکردن ،دود دادن ،سيگارکشيدن
علوم مهندسى : دود
زيست شناسى : دود
علوم نظامى : دود کشيدن دود دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها