معنی و ترجمه کلمه smolt به فارسی smolt یعنی چه

smolt


(ج.ش ).شاه ماهى دوساله ،(د.گ ).صاف ،ارام ،متين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها