معنی و ترجمه کلمه snifter به فارسی snifter یعنی چه

snifter


خرناس ،طوفان شديد،وزش سخت ،خرخر کردن ،زکام داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها