معنی و ترجمه کلمه snitch به فارسی snitch یعنی چه

snitch


خبرکش ،دله دزدى کردن ،کش رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها