معنی و ترجمه کلمه snobol به فارسی snobol یعنی چه

snobol


String Oriented Symbolic Languageاسنوبال ،زبان سمبوليک رشته گرا
کامپيوتر : زبان نمادى با گرايش رشته اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها