معنی و ترجمه کلمه snooze به فارسی snooze یعنی چه

snooze


چرت زدن ،چرت ،خواب کوتاه ،بيهوده وقت گذراندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها