معنی و ترجمه کلمه so much به فارسی so much یعنی چه

so much


چندان ،بقدرى ،اينقدر،انقدر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها