معنی و ترجمه کلمه so that به فارسی so that یعنی چه

so that


براى اينکه ،بطوريکه ،چنانکه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها