معنی و ترجمه کلمه social good به فارسی social good یعنی چه

social good


کالاهاى اجتماعى
بازرگانى : کالاهاى عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها