معنی و ترجمه کلمه social self به فارسی social self یعنی چه

social self


روانشناسى : خود اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها