معنی و ترجمه کلمه social status به فارسی social status یعنی چه

social status


پايگاه اجتماعى
روانشناسى : پايگاه اجتماعى
بازرگانى : موقعيت اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها