معنی و ترجمه کلمه sociological به فارسی sociological یعنی چه

sociological


وابسته به جامعه شناسى
روانشناسى : جامعه شناختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها