معنی و ترجمه کلمه sociological به فارسی sociological یعنی چه

sociological


وابسته به جامعه شناسى
روانشناسى : جامعه شناختى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها