معنی و ترجمه کلمه sociopsychological به فارسی sociopsychological یعنی چه

sociopsychological


روانشناسى : اجتماعى - روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها