معنی و ترجمه کلمه socratic irony به فارسی socratic irony یعنی چه

socratic irony


تجاهل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها