معنی و ترجمه کلمه soft shelled به فارسی soft shelled یعنی چه

soft shelled


)soft shell(داراى پوسته ترد وشکننده ،داراى عقيده معتدل ،حلزون داراى صدف نرم ،نرم پوسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها