معنی و ترجمه کلمه direct video storage tube به فارسی direct video storage tube یعنی چه

direct video storage tube


نگاهدارنده تصوير
کامپيوتر : ثابت کننده تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها