معنی و ترجمه کلمه relay magnet به فارسی relay magnet یعنی چه

relay magnet


علوم مهندسى : اهنرباى رله
الکترونيک : رله تلگراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها