معنی و ترجمه کلمه soft به فارسی soft یعنی چه

soft


نيمبند،نرم ،ملايم ،مهربان ،نازک ،عسلى ،نيم بند،سبک ،شيرين ،گوارا،(درموردهوا )لطيف
معمارى : ضعيف
ورزش : توپ کم جان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها