معنی و ترجمه کلمه solidification point به فارسی solidification point یعنی چه

solidification point


علوم مهندسى : نقطه انجماد
علوم هوايى : نقطه انجماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها