معنی و ترجمه کلمه solution polymerization به فارسی solution polymerization یعنی چه

solution polymerization


شيمى : بسپارش محلولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها