معنی و ترجمه کلمه solvatochromism به فارسی solvatochromism یعنی چه

solvatochromism


شيمى : رنگ پذيرى حلالپوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها