معنی و ترجمه کلمه someway به فارسی someway یعنی چه

someway


)=someways(بطريقى ،بيک نحوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها