معنی و ترجمه کلمه sort effort به فارسی sort effort یعنی چه

sort effort


کامپيوتر : تعداد مراحل لازم جهت مرتب نمودن يک رکورد نامرتب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها