معنی و ترجمه کلمه sought به فارسی sought یعنی چه

sought


گذشته و قسمت سومseek

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها