معنی و ترجمه کلمه southern lights به فارسی southern lights یعنی چه

southern lights


)=aurora australis(شفق جنوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها