معنی و ترجمه کلمه spar buoy به فارسی spar buoy یعنی چه

spar buoy


بويه تير مانند
علوم نظامى : بويه ميله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها