معنی و ترجمه کلمه sparrow به فارسی sparrow یعنی چه

sparrow


(ج.ش ).گنجشگ خانگى ،انواع گنجشگ
علوم نظامى : نوعى موشک هوا به هواى هدايت شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها