معنی و ترجمه کلمه spatial data management به فارسی spatial data management یعنی چه

spatial data management


کامپيوتر : مديريت داده فضايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها