معنی و ترجمه کلمه special interest groups به فارسی special interest groups یعنی چه

special interest groups


گروههايى با علاقه ويژه
کامپيوتر : گروه مشترک المنافع ويژه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها