معنی و ترجمه کلمه special purpose computer به فارسی special purpose computer یعنی چه

special purpose computer


کامپيوتر تک منظوره
کامپيوتر : کامپيوتر با منظور خاص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها