معنی و ترجمه کلمه spectacle به فارسی spectacle یعنی چه

spectacle


تماشا،منظره ،نمايش ،(درجمع )عينک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها