معنی و ترجمه کلمه spectro heliograph به فارسی spectro heliograph یعنی چه

spectro heliograph


نجوم : خور طيف نگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها