معنی و ترجمه کلمه sphagnum به فارسی sphagnum یعنی چه

sphagnum


(گ.ش ).اسفگنوم ،خزه خشک شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها