معنی و ترجمه کلمه spherical dome به فارسی spherical dome یعنی چه

spherical dome


معمارى : گنبد دور تمام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها