معنی و ترجمه کلمه spillover costs به فارسی spillover costs یعنی چه

spillover costs


هزينه هاى خارجى
بازرگانى : عوارض منفى خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها